Om NatArk

 

Organisationen Naturvidenskab i Arkæologien

NatArk er en organisation som repræsenterer en gruppe af forskere og naturvidenskabsfolk, der alle udfører naturvidenskabelige analyser på materiale af kulturhistorisk værdi. Vi arbejder tæt sammen med danske og udenlandske kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde.

Organisationens formål er at fremme udvikling, forskning og anvendelse af naturvidenskab indenfor arkæologien, herunder at afholde videnskabelige møder samt varetage medlemmernes interesser overfor de kulturhistoriske myndigheder.

 

Den naturvidenskabelige del af arkæologien

Naturvidenskabelige undersøgelser af arkæologisk materiale er i dag en naturlig del af arkæologien. Resultaterne af de naturvidenskabelige undersøgelser er en vigtig informationskilde, der indgår i de samlede tolkningerne af de arkæologiske undersøgelser. Den naturvidenskabelige del af arkæologien er dermed med til at belyse nye sider af forhistorien og kulturarven.

Der er efterhånden en bred vifte af af naturvidenskabelige undersøglelser som anvendes på arkæologisk materiale, f.eks kan nævnes zooarkæologi, arkæobotanik, metalurgi, keramiske analyser, fysisk antropologi, dendrokronologi/dendroproviens, vedbestemmelse, 14C-datering og isotopanalyser. Det unikke ved mange af disse analyser er at de kan bidrage med kulturhistorisk viden som ikke kan opnås ved andre metoder.

Naturvidenskabelige undersøgelser leverer bl.a. oplysninger om, hvad man levede af i fortiden, hvad man dyrkede i forskellige tidsperioder, hvordan man bearbejdede mad og afgrøder, klimaændringer, naturlige ressourcer o.m.a. Knoglerne og tænder afslører inividets alder og køn, sygdomme og fysiske skader og individets oprindelse og kost. 

Hvilke metoder der er de mest optimale at benytte i en given situation afhænger af de arkæologiske problemstillinger og kontekst, og ikke mindst af aflejringernes kemiske og fysiske sammensætning.

Du kan læse mere om de enkelte metoder, og hvilke problemstillinger de kan være med til at belyse, metodernes begrænsinger, hvordan prøver til de respektive analyser udtages, og hvem man skal henvende sig til i manualen på denne hjemmeside.