Hvad tager man med sig hjem fra England, i en spand?

Aoife Daly

Stav med hank fra stavbygget spand fra Waterford, Irland, ©Aoife Daly

 

Er det bare et pudsig sammentræf? På gulvet i smedjen ved Viborg Søndersø, som var i funktion i  perioden 1018-1030, lå der en enkelt stav med hank fra en stavbygget spand. De dendrokronologiske analyser af spanden i 2005, viste at det egetræ, som staven var fremstillet af, sandsynligvis havde groet i England.

For nylig (2012) fik jeg mulighed for at kigge på endnu en stav, igen med hank, fra en byudgravning i Waterford, Irland. Den dendrokronologiske analyse viste, at den var fra omkring samme periode (slutningen af det 10. århundrede) og at den ligeledes var fremstillet af egetræ der havde groet i England.

Når vi finder tøndedele som genbrug i byerne, har vi selvfølgelig ingen detaljer om hvor mange gange tønden er blevet brugt, genbrugt og flyttet før den ender som affald, og derfor kan det ikke siges om tøndestavene med hank oprindeligt har været en del af en hel lukket tønde, eller om den altid har været en del af en åben spand eller et kar. Men når vi finder to samtidige stykker fra stavbyggede spande, der begge er lavet af egetræ fra England, og hvor det ene er blevet  sejlet mod øst til Danmark, det andet mod vest til Irland, giver det stof til eftertanke  -  er det mon oprindelige spande, og hvad tog de med sig på skibet i en åben spand?