Kønsbestemmelse af fragmenteret og brændt humant skeletmateriale

Tina Christensen

 

Kønsbedømmelse af humant skeletmateriale – både brændt og ubrændt - er afhængigt af bevaringsgraden. Bækkenet og kraniet, som normalt bruges med hensyn til deres form og kønskarakteristika, kan ofte være for fragmenteret. Derudover kan kønnet kun bedømmes hvis individet er enten fuldvoksen eller næsten voksen, da skelettets kønsforskelle før puberteten er minimal. Dog sidder der invendigt på tindingebenet (os temporale) en af kroppens mest kompakte knogler – nemlig mellemørsknoglen (pars petrosa). Da denne knogle er en af de mest kompakte i det menneskelige skelet bevares den hyppigere end andre knogler.  

I 1990’erne fik døve børn indopereret et elektronisk apparat (cochlear implant) som overtog funktionen af et defekt indre øre. Da opdagede ørelægerne at vinklen på den indre øregang (figur 1) var forskellig hos piger og drenge og at denne forskel også fandtes hos voksne. Siden er denne kønsforskel blevet studeret på moderne mennesker samt arkæologiske skeletfund både brændt og ubrændt og med kendt og ukendt køn.

Metoden går ud på at tage et negativt aftryk af den indre øregang ved hjælp af silikonevoks. Selvom det er en meget lille del af øreknoglen, som behøves, kræves det dog at området omkring og i selve øreindgangen er intakt. For at kunne måle vinklen må det tredimensionale aftryk overføres til en to-dimensionel form. Dette gøres ved at skære aftrykket, som har form som en let bøjet kegle (figur 2) midt over. Aftrykket af den to-dimensionelle form overføres til papir via en stempelpude.

Den vinkel som måles, opstår ved indtegning af to rette linjer. Den ene løber langs tindingebenets indre overflade og den anden langs den laterale væg på den indre øregang. Når disse to linjer bliver indtegnet danner de en målbar vinkel (figur 3). De fleste undersøgelser indikerer at hvis vinklen er over 45º er det en pige/kvinde, mens en vinkel under 45º indikerer en dreng/mand. Dog har næsten alle undersøgelser af individer med kendt køn vist et område med overlapning mellem de to køn, som det også gælder andre metoder til kønsbestemmelse.