Velkommen til Naturvidenskab i arkæologien

NatArk er en organisation af forskere der udfører naturvidenskabelige analyser på arkæologisk materiale. Du kan læse mere om os her

 

SEMINAR 2023

VIII. NatArk Seminar in Archaeological Science - NatArk seminar i Naturvidenskabelig Arkæologi. 

Afholdes den 6. oktober i Odense. Se yderligere info under Arrangementer.

 

Seminarets præsentationer

Optrevling af en dendrokronologisk knude. Aoife Daly – PhD, Dendro.dk.

Dobbeltradede harpuner antyder senglacial kontinuitet i Præboreal tid. Theis Zetner Trolle Jensen, PhD, Section for Molecular Ecology and Evolution, GLOBE Institute.

Potentialet af biomolekylære undersøgelser af vikingetidens får. Jonas Holm Jæger, PhD-stipendiat, Center for Textile Research, SAXO, Section for GeoBiology, GLOBE Institute.

Røntgen mikro CT og anvendelser indenfor kultur- og naturarv. Carsten Gundlach, PhD, Department of Applied Mathematics and Computer Science, DTU.

E-RHIS.dk:  A science base to cultural heritage.  What have we been able to do and how do we move it forward in Denmark? Matthew Collins, Professor, Section for Geobiology, Globe Institute.

Inter- and intra-observer variation in phytolith morphometry. Welmoed A. Out, PhD, Department of Archaeological Science and Conservation, Moesgaard Museum.

Isotopanalyser af aminosyrer: et nyt værktøj i rekonstruktionen af tidligere diæter. Marcello A. Mannino, PhD, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet.

Knive, sværd og nagler – ny viden om smedeteknologier og valget af jernkvaliteter i jernalder og vikingetid. Arne Jouttijärvi, Heimdal-archaeometry.

Bronzens farver – om brugen af kobberlegeringers farver i bronzealderen. Simone Bøgh Jensen, Heimdal-archaeometry.

Archaeolab – Nyt center for arkæologisk genstandsforskning. Esben Klinker Hansen, museumsinspektør, Vejlemuseerne, Peter Bye-Jensen, PhD og museumsinspektør, Vejlemuseerne.

Stivelse og mikrostruktur i forkullede korn som indikator for forhistorisk maltning og ølbrygning. Adam Cordes, PhD-stipendiat, Department of Agroecology, Aarhus Universitet, Flakkebjerg og Nationalmuseet.

A multi-analytical approach to studying foodcrusts from Mesolithic Denmark. Jan Dekker, PhD-stipendiat, University of Copenhagen, Denmark and University of York, United Kingdom.

 

Nyeste sider og ændringer i feltmanualen

Nyeste øverst

Hvad er arkæozoologi? Dyreknogler fra en arkæologisk udgravning er en arkæologisk genstandsgruppe på lige fod med de øvrige arkæologiske genstandsgrupper. Dyreknogler er i øvrigt en af de arkæologiske genstandsgrupper, som er repræsenteret ved det... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 03/05
Online Sample Submission Link: https://c14websub.au.dk/Account/Login https://phys.au.dk/forskning/forskningscentre/aarhus-ams-centre/ The AARAMS online web submission is the most efficient way to submit samples. Our online web submission is... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 17/03
Principper for prøveudtagning og datering14C­‐datering med acceleratormassespektrometri (AMS) følger de samme grundlæggende principper som konventionel 14C­‐datering. Målemetoden er dog meget anderledes, idet kulstofisotoperne måles direkte ved... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 22/06