Velkommen til Naturvidenskab i arkæologien

NatArk er en organisation af forskere der udfører naturvidenskabelige analyser på arkæologisk materiale. Du kan læse mere om os her

 

Efterår 2022

En række interessante seminarer afholdes i løbet af efteråret. Nedenunder kan I finde links og yderligere information.

Jernalderseminar, Moesgaard Museum. 30. september 2022.

Fremtidens Vikingeforskning, Museum Sydøstdanmark. 13. oktober 2022

4. nordiske zooarkæologiske møde, Lund Universitet, 20.-22. oktober 2022

ODM, orienteringsmøde, Munkebjerg Hotel, 14.-15. november 2022

 

NatArk kan også med glæde meddele at ODM har udformet et nyt forskningscharter, hvor blandt andre NatArk har haft mulighed for at komme med input. 

”Formålet med notatet er at understøtte en fælles ambition om et styrket tværinstitutionelt forskningssamarbejde gennem øget forsknings- og datatilgængelighed.

Samtidig imødekommes samfundets krav til, at resultaterne af arkæologiske fund, undersøgelser og bearbejdning bør anvendes i forskning og formidling.

Endelig skal notatet understøtte de intellektuelle ophavsrettigheder.” Notatet kan findes her.

Nyeste sider og ændringer i feltmanualen

Nyeste øverst

Hvad er arkæozoologi? Dyreknogler fra en arkæologisk udgravning er en arkæologisk genstandsgruppe på lige fod med de øvrige arkæologiske genstandsgrupper. Dyreknogler er i øvrigt en af de arkæologiske genstandsgrupper, som er repræsenteret ved det... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 03/05
Online Sample Submission Link: https://c14websub.au.dk/Account/Login https://phys.au.dk/forskning/forskningscentre/aarhus-ams-centre/ The AARAMS online web submission is the most efficient way to submit samples. Our online web submission is... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 17/03
Principper for prøveudtagning og datering14C­‐datering med acceleratormassespektrometri (AMS) følger de samme grundlæggende principper som konventionel 14C­‐datering. Målemetoden er dog meget anderledes, idet kulstofisotoperne måles direkte ved... Læs artiklen
Oprettet eller rettet 22/06